Tek başına binlerce kişinin imana gelmesine sebep olmuş bir âlim, Muhammed aleyhisselamı hayatında bir defa görmüş sonra köyüne, kabilesine gitmiş, bir daha da görmemiş bedeviden derece olarak nasıl aşağı olur?
Peygamber aleyhisselâm, bütün insanlardan üstündür. Onun nazarına ve teveccühüne kavuşan insanlar da böyle üstündür. Bu üstünlüğü onlara Kur’an-ı kerim tanımaktadır. Hazret-i Peygamber, “Uhud dağı kadar sadaka verseniz; eshabımın bir avuç sadakasının sevabına ulaşamaz” buyurarak bu hakikate işaret etmiştir. Bu hadis-i şerif, eshab-ı kiramın ihlasının, dünyadaki bütün insanlardan yukarı olduğunu gösteriyor. Bir hususiyette sahabiden üstün olmak mümkün ise de, kül (bütün) itibariyle kimse sahabiden yukarı olamaz. Abdullah ibni Mübarek buyuruyor ki, “Resulullahın yanında giderken Hazret-i Muaviyenin bindiği atın burnuna giren toz, Ömer bin Abdülaziz’den bin defa daha üstündür.”
5 Ekim 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar