“Allahü teâlâ, nazar boncuğunu takan kimsenin işini tamamlamasın” mealindeki bir hadis-i şerif var mıdır?
Evet. Hâkim ve Müsned-i Ahmed’de geçer. Burada ismi geçen temime, tesirine kati inanılan boncuk, kemik vs eşyadır. Nazar değmesine mani olmak için çocuklara veya başka yerlere nazar boncuğu takmanın caiz olduğu fıkıh kitaplarında, mesela Hindiyye’de yazılıdır. Nitekim tarlalara nazarı alması için kuru kafa konmasına cevaz verilmiştir. Hadis-i şeriflerle amel etmek, fukahaya mahsustur.


5 Ekim 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar