Fethedilen şehirlerin kiliselerinin camiye çevrilmesi dinen caiz midir?
Düşmandan harb ile alınan menkul ve gayrimenkul malların tamamı ganimettir. Âyet-i kerime ile sabittir. Ancak Müslümanların hükümdarı merhamet ve müsamaha göstererek kiliselerden bir tanesini cami yapmışlar. Diğerlerini gayrimüslimlerin elinde bırakmışlardır. Halife bunda salahiyet sahibidir.


5 Ekim 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar