Sınıfta kız ve erkek karışık olduğu için ilahiyatı dışarıdan okumak istiyorum. Ne tavsiye edersiniz?
Burada mesuliyet kızlardadır; erkeklerde değil. Doğrudan devam edilirse, mesafeli olarak okunabilir. Arapça ve kıraat mühimdir. İlahiyatta okunan ders ve kitaplar yanında, İslâm dininin esas eserlerini mütalaa etmeyi de ihmal etmeyiniz. Ehl-i sünnet âlimlerinin hayatlarını ve kitaplarını öğreniniz. Rical bilgisi mühimdir. Ehl-i sünnet itikadını, zaruri fıkıh bilgilerini, Peygamberimizin hayatını, İslâm tarihini ve bid’at fırkalarını iyi bilmek de lâzımdır.


19 Eylül 2018 Çarşamba
Alakalı Başlıklar