İctihad ile ictihad nakzolunmaz kaidesine göre bir mesele hakkında 50 farklı ictihad olsa, bir müminin her meselede kolayına gelen ictihad ile amel etmesi caiz midir?
Herkes kendi mezhebinin sahih, meşhur ve râcih kavli ile amel eder. Sıkışırsa, zaruret varsa kendi mezhebinin zayıf kavliyle veya bir başka mezhebin sahih kavliyle amel edebilir. Kolayına gelen kavil ile amel etmek caiz değildir.


19 Eylül 2018 Çarşamba
Alakalı Başlıklar