Cenaze namazında çocuk ve deli için üçüncü tekbirden sonra mağfiret duası okunur mu?
Çocuk ve deli için mağfiret duası okunmaz. Onun yerine bedel olan dua söylenir. O da fetevveffehû’dan sonra şöyledir: Allahümmec’alhu lenâ feratan vec’alhu lenâ ecran ve zuhran vec’alhu lenâ şefîan müşeffean. (Nimet-i İslam)


30 Mart 2012 Cuma
Alakalı Başlıklar