Araba almak isteyen için, banka arabayı alıp kâr koyarak satıyor. Bu şekilde araba almak caiz midir?
Arabayı bizzat banka satın alıp pahalıya ve taksitle satarsa caizdir. Ama kredi verip faiz isterlerse caiz olmaz. Banka arabayı almak isteyeni vekil etse, o da gidip arabayı alsa, bu araba bankanındır. Bunu kâr koyup o kişiye taksitle satabilir. Ama arabayı almak isteyen kendi adına alırsa, bu takdirde araba kendisinindir. Bankanın değildir. Şu takdirde bu arabayı bankanın kâr koyarak ve taksitle satması bâtıldır; câiz değildir.
17 Eylül 2018 Pazartesi
Alakalı Başlıklar