Buhârî ezberlemeyi düşünüyorum. Ne tavsiye edersiniz?
Buhârî ezberlemektense, meşhur Hadîs-i Erbaîn (Kırk Hadis) kitapları vardır. İmam Nevevî’nin ki çok meşhurdur. İbni Kemal’inki keza. Bunları manaları ile beraber ezberlerseniz çok istifadeli olur. 40 hadis ezberlemek ve bununla amel etmek sünnettir.


14 Eylül 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar