Devlet dairelerine hükümet büyüklerinin resminin asılması ne zaman başlamıştır?
Tek Parti devrinde reisicumhurun resmi asılmaya başlanmıştır.
14 Eylül 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar