Bir işyerinde idareci pozisyonunda olan kimsenin okuması gereken İslâmî kaynaklar nelerdir?
Şir’atü’l-İslâm ve Kimya-i Saadet gibi kitaplarda idarecilere tavsiyeler vardır. İslam tarihinde bu meyanda Siyasetnameler yazılmıştır. Nizamülmülk’ünki meşhurdur. Osmanlılar devrinde yazılanlar da vardır.


14 Eylül 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar