Şeyh Ebu’l-Hüda nasıl biridir?
Şâfiî âlimi ve Kâdirî şeyhi idi. Muhterem bir zat idi. Sultan Abdülhamid kendisini severdi. Hakkındaki menfi sözler, İttihatçı propagandasıdır.
14 Eylül 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar