Erkek, Hanefi ve kız Şâfiî ise nikâhın sahih olması için asgari hangi mezhebe göre yapılmalıdır?
Nikâhın dört mezhebe uygun yapılmasına çalışmalıdır. Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî mezheblerinde kızın velisinin bulunması ve akdi bizzat yapması şarttır. Ayrıca Şâfiî mezhebinde şâhidlerin iki erkek ve sâlih müslüman olması da şarttır. Ayrıca Mâlikî mezhebinde mehrin ve ne zaman ödeneceğinin konuşulması şarttır.


14 Eylül 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar