Mağazalarda poşet vermek âdet olan bir yerde mağaza poşet vermeyip satsa caiz midir?
Diyebilir. Zira taraflar akdin başında örf ve âdetin hilafını kararlaştırabilirler. Ancak akid yaparken söylemesi veya ilan etmiş olması lazımdır. Akid bittikten sonra bu şartı ileri süremez. Sürerse, müşteri akidden vazgeçebilir.


14 Eylül 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar