Bugün Şiîlerin bahsettiği 12 imam ile ehl-i tasavvufun bahsettiği 12 imam aynı kişiler midir?
Evet. Ancak onlara yüklediği vasıflar başkadır. Ehl-i sünnet bunları yüksek birer âlim ve veli kabul eder. İmamiyye Şiası masum ve vahye muhatab olduğunu söyler.


14 Eylül 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar