Marketlerde kurbanlık için kampanyalı ekonomik fırsat sunuluyor. Bunlar kurban yerine geçer mi?
Şer'i şartlara uygunsa geçer. Markete gidip mümessiline mutlak ve umumi kurban vekâleti verilir. O da  müşterinin adına kurbanı alır veya aldırır. Araya üçüncü biri giremez. Bu belli kurbanı nahr günlerinde (Kurban bayramı günlerinde) isterse üçüncü bir kişiye kestirir. Parçalatır. Tamamını müşteriye teslim eder. Hayvana verdiği paraya kesim masrafları ve vekâlet ücretini de ilave ederek müşteriden ister. Başta fiyat konuşulursa, bu fiyata hayvanın bedeli ve kesim vs masrafları ile vekâlet ücretinin de dâhil olduğu beyan edilir. Vekâlet mevzubahis olmaksızın muayyen hayvanlar kurbanlık diye kesilip, müşteriye rastgele satılıp teslim edilirse kurban sahih olmaz. Müşteri, dilerse derisini ve geri kalanını markette bırakabilir. Ancak market bunu sahiplenemez. Bu veya bedel, fakire sadaka verilir.
19 Ağustos 2018 Pazar
Alakalı Başlıklar