Gördüğüm bir haritada Osmanlının hududları kuzeyde Baltık denizine kadar, Afrika’nın doğu kıyılarında ise neredeyse Madagaskar adasına kadar inmiş. Bu doğru mudur?
Kısa bir zaman için XVII. asırda Lehistan hâkimiyeti vesilesiyle Osmanlı hududları Baltık kıyılarına sembolik bir şekilde uzanmış olabilir. Afrika’daki resmî ve fiilî hâkimiyet Kuzey Sudan’dan ileri geçmiyordu. Ancak muayyen zamanlarda, Orta Afrika’da, oradaki mahallî hükümetleri destek mahiyetinde bir hâkimiyetten bahsedilebilir.
19 Ağustos 2018 Pazar
Alakalı Başlıklar