Kur'ân-ı kerim okuyan kimse sağır olsa ve okuduğunu işitmese, yine secde-i tilâvet vâcib olur mu?
Sağır, secde âyetini okursa secde eder. Fakat secde eden bir cemaat görürse onun da secde etmesi lâzım gelmez. (İbni Abidin)


30 Mart 2012 Cuma
Alakalı Başlıklar