Erzurumlu İbrahim Hakkı, Marifetname adlı eserinde insanların yüz yapısı  (kısmen vücut yapısı)  ve insan karakteri ile görüşleri şiir şeklinde açıklıyor. Burada, sadece yüz yapısı değil, vücut yapısı ve mimikler de ele alınmıştır. Böyle söylemek uygun mudur?
Bunlar umumiyet ve tahmin bildirir. İnsanların fizikî görünüşlerinden ve mimiklerinden karakterlerine dair ipuçları verdiği kabul edilen ilm-i kıyafet ve ilm-i ihtilaç diye ilimler vardır. Batı’da da kriminoloji ve adalet psikolojisinde bu gibi mevzular işlenmektedir.


12 Ağustos 2018 Pazar
Alakalı Başlıklar