İslâmî ilimlerle meşgul olmak ve ihtisas yapmak isteyen, tefsir, hadis, kelâm, fıkıh ve tasavvuf gibi sahaları neye göre seçer?
Heves ve istidad mühimdir. Şans ve imkânlar da.


29 Haziran 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar