İmam-ı Gazâlî hazretleri, İhya-ı Ulûmüddin kitabını Ebu Tâlib-i Mekkî hazretlerinin kitabı üzerine mi bina etti?
İlk devir sofilerinden Ebu Tâlib Mekkî’nin Kut’ü’l-Kulûb, İhyâ’nın en mühim mehazlarındandır.


29 Haziran 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar