Bir kadının normal âdeti 7 gün olsa ve 4. günü kan görmese, hemen gusledip namaz kılması mı gerekir? Daha önce 4. ve 5. günde kanama olmayıp 6. ve 7. günde kanama olduğu olmuş.
Evet. Gusledip namazlarını kılar. 3 günden önce kesilmelerde sadece abdest alıp kılar. 3 günden sonraki kesilmelerde gusledip kılar.


29 Haziran 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar