Harre hadisesinin aslı nedir?
Medineliler Şam’daki hükümete isyan etti. Hükümet de bu isyanı sert bir şekilde bastırdı. Bu esnada Medineliler çok sıkıntı çekti. Böyle fitne zamanlarında istenmeyen şeyler olur. Feci neticeler vukua gelir. Sonra muhalifler bu hadiseleri mübalağa ederek anlatırlar. Harre’de herkes Şamlıları suçlar; ama hükümete isyan edenler hakkında kimse bir şey söylemez. Nitekim İmam Zeynelâbidin bu hâdiseye hiç karışmadı. Kimse de onu incitmedi.


29 Haziran 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar