Hazret-i İbrahim’in mücadele ettiği hükümdar, Akad kralı 1. Sargon mudur?
Öyle olduğu söyleniyor ise de, kati bir malumat yoktur.


29 Haziran 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar