Şer’î bir devlette ateistlikleri açık ve ortada olanların hayat hakkı var mıdır?
Vardır. Nitekim Abbasiler devrinde Dehrîler vardı. Hükümet bunlara ilişmezdi.


29 Haziran 2018 Cuma