Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Hanefî’de terâvih ve küsûf namazı hariç, nafileler cemaatle kılınamıyor. Fakat Buhârî’deki bir rivayette İbn Abbas’ın gece kalkıp nafile namazda peygamberimize cemaat olduğuna dair bir rivayet vardır. Nasıl anlamalıyız?
Neshedilmiş olabilir. Vitr namazı olabilir. İlan etmeden nafilede üç kişinin imama uyması Hanefî‘de de caizdir. Hadîs-i şeriflere değil; müctehidlerin bunlardan anladığına uymaya mecburuz.


15 Nisan 2018 Pazar
Alakalı Başlıklar