Babası akıllı olmayan çocuğu kucağına alıyor ve parayı buna verdiriyor. Alacağı malı da (meselâ sakız) çocuğa kabz ettiriyor. Bu şekilde akid câiz midir?
Burada akdi yapan babadır. Çocuk resul (haberci) gibidir. Akid sahihtir.
21 Haziran 2010 Pazartesi
Alakalı Başlıklar