Babam zeytinliğini tapuda benim üstüme geçirecekmiş. Bundan sonra zeytinlik yine kendisininmiş gibi mahsullerinden istifade edecek. Mahsullerin uşrunu vermek kime farz olur?
Kendisine. Tapuda üzerine yazdırmak, hibe demek değildir.


Alakalı Başlıklar