Bir hocaya gitmeden kendi kendimize Arapça ve Farsça öğrenmemiz mümkün mü?
Kendi kendine öğrenmek de mümkündür. Bunun için Arapça ve Farsça gramer kitabı alıp buna çalışmalıdır. Ondan sonra basit metinler okumalıdır. Bir yandan da kelime öğrenmelidir. Ama hoca ile beraber çalışılırsa çok daha rahat ve kolay olur. Arapça’da Emsile, Bina, Maksud ve Avâmil olarak asgari 4 kitabı bir hocadan okuyup ezberlemek; ondan sonra basit metin, mesela Nurül-İzah, Emali Kasidesi okumaya girişmek daha faydalıdır. Farsça böyle değildir, daha kolaydır. Bunun gramerini öğrendikten sonra basit metinleri okumak mümkündür.


Alakalı Başlıklar