Nikâh yapıp, düğün olmadan kadın vazgeçse, erkek bir şahidin huzurunda 3 defa “boş ol” dese, sonra tekrar dönmek mümkün müdür?
Boş ol kelimesini üç ayrı defa söylemişse, tekrar nikâh yapabilirler. Zira, birinci söz ile bâin talâk olur; 2 ve 3’ncüsü boş sözdür. Ama bir defada söylemişse, yani üç defa boş ol demişse, tekrar dönemezler.
Alakalı Başlıklar