Kanuni devrine ait bir roman yazmak istiyorum. Bu devrin sosyal hayatına, erkek ve kadın elbiselerine dair malumat verir misiniz?
Tarihî roman yazmak, tarih yazmaktan daha zordur. Sorduklarınızla alakalı belli bir kitap yoktur. O devre ait seyahatnameleri, tarih kroniklerini, arşiv kayıtlarını, müzeleri, müze ve müzayede kataloglarını tek tek tetkik etmek lazımdır. Avrupa'da ve Amerika'da tarihî roman yazacak olanlar o roman için senelerce araştırma yaparlar. Sadece hayat tarzı değil; o devrin insanın dili, üslubu ve düşünce tarzını da iyi bilmek lâzımdır.


Alakalı Başlıklar