İslâmda evlilik bilgileri üzerine hangi eseri tavsiye edersiniz?
Mürşid-i Müteehhilin ve Şir’atü’l-İslâm muteberdir.
Alakalı Başlıklar