Galerici bir arkadaşıma 25 bin lira versem, bununla otomobil alıp satsa, kârı yarı ayrıya bölüşsek caiz olur mu?
Müdârebe (emek-sermaye) şirketi olur. Caizdir.


Alakalı Başlıklar