Bir marketten herşeyin alınabildiği hediye çekini, fıtra olarak fakire vermek caiz midir?
Fıtra olarak muayyen bir kıymetin üzerinde her şey verilebilir. Asgari kıymeti, 1750 gram buğday, arpa, kuru üzüm veya hurmadır. Bunlardan en ucuzunun kıymetinden aşağı olamaz. Ancak fıtra, pek çok hususta zekât ile aynı hükümlere tâbi olduğundan, zekât da deyn (alacak hakkı) olarak verilemediğinden, fıtrayı hediye çeki olarak vermemelidir.


Alakalı Başlıklar