Muhaddis Sehavî Ehl-i Sünnet mi?
Evet ama hadis kritiğinde müteşeddiddir. Pek çok sahih hadislere zayıf veya mevzu demiştir.
Alakalı Başlıklar