Sabit geliri olmayan, ailesinden harçlık alan bir talebenin, birikmiş parası için zekât ödemesi lazım gelir mi?
Borçlarından ayrı, üzerinden 1 sene (354 gün) geçmiş 96 gram altını veya bunun mukabili parası/hisse senedi/tahvili varsa, kırkta birini zekât verir.


Alakalı Başlıklar