Tecvid kâideleri Kur’an-ı kerim kıraatine mi mahsustur? Yoksa ezan ve dualarda da tecvide riayet lazım mıdır?
Karabaş tecvidinin başında tecvidin Kur’an-ı kerim kıraatine mahsus olduğunu beyan ediyor. Hadis-i şeriflerin ve dua ile Arabî ibarelere de şâmil olduğunu söyleyenler varsa da, sahih olan Kur’an-ı kerim kıraatine mahsus olduğudur. Nitekim Kur’an-ı kerimi tertil üzere okuyunuz emr-i şerifi, tecvid ile okunmasına hamlolunmuştur.


Alakalı Başlıklar