Berat gecesinde insanların bir yıllık kaderinin takdir edildiği ve bunun meleklere bildirildiği doğru mudur?
İbni Abbas’ın azatlısı tâbiînden Ikrime hazretleri der ki, Şa’ban’ın on beşinci gecesinde Allahü teâlâ gelecek sene o geceye kadar bir senelik işleri tedbir, takdir ve tayin eder. O yıl içinde ölecek olanların isimleri, yaşayanlar defterinden, ölüler defterine geçirilir. O sene hacca gidecek olanlar yazılır. Herşey tedbir, takdir, tayin edilir; yazılanlardan fazla ve noksan olmaz. Bir de Atâ bin Yesar’dan rivayet edilir ki, Şa’ban'ın onbeşinci gecesinde bir senelik işler takdir olunur, ayrılır, tayin olunur. Bir kimse evinden ayrılıp yolculuğa çıkar. Halbuki onun adı, yaşayanlar defterinden, ölüler defterine geçirilmiştir, buyuruldu. Hişam bin Urve, Ayşe Sıdıka radıyallahu anhadan rivavet ediyor; ondan da Mâlik bin Enes rivayet ediyor; Allahü teâlâ hayrı, iyiliği, 4 gecede yağdırır. Bu geceler, Arefe gecesi, Kurban bayramı, Ramazan bayramı ve Şa’ban’ın 15 gecesidir. Şa’ban’ın 15 gecesinde eceller, rızıklar ve o yıl hacca gidecekler yazılır. Sabah ezanına kadar Arife gecesidir. (Seyyid Abdülkadir Geylânî, Günyetü’t-Tâlibîn)


Alakalı Başlıklar