Hükümdar maslahat icabı mübahları yasaklayabiliyor. Müstehapları yasaklayabilir mi?
Hayır. Ama yapılmasını emredebilir. Bu takdirde, uymak vâcib olur.
Alakalı Başlıklar