Fıkıh kitaplarında “kâfire saygıyla selam veren kâfir olur” diyor. Bundan kasıt nedir?
Onu dini için hürmetlemek, dininden dolayı hürmet etmek demektir.
Alakalı Başlıklar