Bugünlerde popüler olan İslâmiyetin güncellenmesi hakkında ne söylenebilir?
Örf ve âdet ile sabit olan hükümler, bu örflerin değişmesiyle değişebilir.  Ama nass ile, yani âyet ve hadislerle sâbit hükümler asla değişmez. Benim İslâm Hukukunda Değişmenin Sınırı kitabıma bakınız.


Alakalı Başlıklar