Müslüman bir ailede doğup büyüyen bir insanın direk olarak müslüman olduğu, yani seçim hakkı olmadığı farzedilirse, dinden çıkmak istese ne lazım gelir?
Bulûğa, dinden habersiz ve mürted olarak ermişse, cezalandırılmaz. Hür iradesiyle Müslüman olduktan sonra dinden dönen kişi cezalandırılır.
Alakalı Başlıklar