Hafız Şirazi ve Sadi Şirazi ehl-i sünnet midirler?
Elbette. Hem de mutasavvıftır.
Alakalı Başlıklar