Allah’ın isimleri tevkîfî olduğu, yani dinin bildirmesine bağlı halde, neden ona Vâcibü’l-Vücud ve Vâcib Teâlâ denilmektedir?
Bildirilenlerden başka isimleri de vardır. Sıfatları da vardır. Bunlar sıfattır.
Alakalı Başlıklar