İş yerinde eskiden mescid olarak kullanılan oda şimdi tuvalete çevrilebilir mi?
Burası şer’î manada vakıf mescid değildir. Sahibi, mescid olmaktan çıkarıp, başka bir maksatla kullanabilir.


Alakalı Başlıklar