Mürted tevbe edip Müslüman olunca yeniden gusletmesi lazım mıdır?
Yeni Müslüman olan kimse, daha evvelden cünüb değil ise, gusletmesi müstehabdır. Bazı âlimler bu kişiye gusl gerekmediğini söyler. Zira şeriatla muhatab olmadığı için, cünüb de sayılmaz. Sahih kavil, cünüb kimse, Müslüman olunca, gusletmesinin lazım olduğudur. Değilse müstehab olduğudur. Mürted, tevbe edince, evvelden cünüb ise, mutlaka gusleder. Mürted iken cünüb olmuş ise, yukarıda yeni Müslüman olan gibidir. (Mebsut-i Serahsi)


Alakalı Başlıklar