Kavânîn ve düstur eserlerinin mahiyeti nedir?
Kavânîn, kanunlar demektir. Düstur, Osmanlı kanunlarının toplandığı bir kitaptır.


23 Mart 2012 Cuma