Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Çanakkale savaşında verilen şehit sayısı 253.000 kişi deniliyor bu sayı doğru mudur?
Zayiat adedi budur. Şehid, yaralı, kayıp, esir vs hepsi buna dâhildir. Şehid adedi 56 bindir.


15 Nisan 2018 Pazar
Alakalı Başlıklar