Hazret-i Muhammed’in getirdiği şeriatın çok geniş ve derin olmasına rağmen; Hazret-i İsa’nın getirdiği şeriat niye çok mahdut olmuştur?
İsa Aleyhisselam çok kısa bir zaman peygamberlik yapmış; devlet reisi olmamış; kendisine çok az kişi inanmıştır. Onun için İsa Aleyhisselam'ın şeriatının hükümleri çok fazla değildir. Eksik kısımlarda Musa Aleyhisselam'ın şeriatına tâbi olmayı emretmiştir.
15 Nisan 2018 Pazar
Alakalı Başlıklar