Osmanlı Devleti’nin en geniş hudutlara ulaştığı devir, Sultan 3. Murad mı yoksa 4. Mehmed devri midir?
Sultan IV. Mehmed zamanında Girit Fethi tamamlanınca, Osmanlı Devleti en geniş  sınırlarına erişmiştir. Bir taraftan da Lehistan’da fetihler yapılmıştı.
15 Nisan 2018 Pazar
Alakalı Başlıklar