Şer’î kaideler ile idare olunan bir devlette herkesin helal ve harama uyması mecburi midir?
Müslümanların dinlerinin emir ve yasaklarına uyması ile devlet idaresinin hiç alakası yoktur. Dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanlar şeriatın emir ve yasaklarına uymak mecburiyetindedirler. Dârülharbde bazı istisnalar vardır; ama bunlar çok hususi hallere münhasırdır.


15 Nisan 2018 Pazar
Alakalı Başlıklar